15 mars 2013

Nationella prov

Nu är de nationella proven i svenska i full gång - vi har redan betat av flera stycken. På sikt kommer vi även att göra prov i matematik.

Räkna med att proven och förberedelserna inför dem berör alla skoldagar till och med vecka 20. Det är många olika sorters prov: muntliga, skriftliga, individuella, gruppuppgifter och prov i helklass.

Här finns ett informationsbrev om de nationella proven för årskurs tre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar