Vi i Blåelden

I Blåelden går det 17 elever i årskurs två och tre. Vi tillhör arbetslaget Blommorna på Bureskolan i Burseryd. Till Blommorna hör också klasserna Rosen och Skogsviolen som vi samarbetar mycket med, samt Tussilagon och Vitsippan med knoppar (förskoleklass) och ettor. På Bureskolan finns också arbetslaget Stenarna, med årskurs fyra till sex, samt en förberedelseklass - Smaragden - för skolans senast inflyttade elever.